Заказана 3. седница Општинског већа

8244303167139651875
Facebook

У уторак, 24. јануара одржаће се 3.овогодишња седница Општинског већа са следећим дневним редом :

1.Разматрање и усвајање прве измене програма пословања ЈКП Кучево за 2023.год.

2. Разматрање и усвајање Извештаја о усклађености планираних и реализованих
активности ЈКП Кучево за четврти квартал 2022.год

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Правилника о ближем уређивању начина
планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о
јавној набавци, начина планирања и спровођења мабавки на које се закон не
примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.

4. Разматрање и одлучивање о обавештењу Одељења за ЛЕР-службеника за јавне
набавке.

5. Размтатрање и одлучивање о одговору Комисије у вези са захтевима за накнаду
штете к

6. Разматрање и одлучивање о захтеву  за накнаду штете.

7. Разматрање и одлучивање о одговору на Закључак општинског већа од
19.01.2023.год

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Правилника о критеријумима и мерилима
социјалне заштите:Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица.

9. Разматрање и одлучивање о предлогу извештаја о реализацији програма
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на подрчју општине Кучево за 2022.год.

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма за рад Савета за координацију
безбедности саобраћаја на путевима.

11. Разматрање захтева Стонотениског савеза општине Кучево за давање сагласности
на употребу имена Кучево.

 

12. Текућа питања.

 248 total views,  4 views today