Ружић: Нове мере ће апсолутно допринети сламању насиља у школама

Branko-Ruzic
Facebook

У интервјуу датом Политици, министар просвете Ружић је на питање које мере дају најбоље резултате када се ради о насиљу у школама рекао:

Све предложене мере једнако су важне и имају исти циљ, а то је да се превенира и смањи број случајева насиља у школама. Наш образовни систем има већ изграђене добре механизме, законска регулатива је посебно уређена и прописује јасне кораке поступања свих из система. Међутим, сматрали смо да је потребна додатна синергија различитих чинилаца како би се ова појава свела на најмању могућу меру, јер насиље није само просветни проблем. То је разлог због кога је радна група усвојила низ мера за које верујем да ће бити ефектне. Јачање капацитета запослених који раде на превенцији и спречавању је кључно и ту највише мислим на повећање броја педагога и психолога. То са собом носи и финансијски ефекат, али се надам да ћемо, имајући у виду да је тема од друштвеног интереса, имати разумевање Министарства финансија. Истовремено, јачамо казнене мере по родитеље који не сарађују са школама у примени мера за кориговање понашања насилника, док мере које школе саме доносе сопственим правилницима, као што је забрана коришћења мобилних телефона, свакако су делотворне за поштовање реда у учениковој „другој кући”, како називамо школе.

Одговарајући на питање да ли верује да ће нове мере довести до спречавања насиља у школама он је био јасан:

Апсолутно. Школе су и раније много радиле на превенцији и спречавању насиља као облика понашања које су појединци одлучили да испоље у школи. То не значи да насиља нема ван школа, као ни да су школе једино место где треба радити на бољем васпитању и разумевању. Али што је до нас, ми ћемо учинити све што можемо. Радна група је дефинисала листу законских и подзаконских аката које је потребно променити како би се примениле мере, за шта је потребно извесно време. У реализацију тог посла кренули смо одмах. У току је рад на изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и на Правилнику о обављању друштвенокорисног, односно хуманитарног рада. Рок за то је до краја текућег месеца. Припрема се и предлог Стручног упутства о раду одељенских старешина. Када је реч о измени законских решења, потребно је испоштовати одређене рокове и процедуре, које не зависе само од нашег министарства. Потребно је, на пример, изменити поједине чланове Закона о основама система образовања и васпитања како би се повећале минималне новчане казне за родитеље. Предстоје и измене закона о основном и средњем образовању, као и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа.

извор :политика

 394 total views,  2 views today