Седница Скупштине општине Кучево заказана за 26. јануар

IMG_0015
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман, заказао је 22. редовну седницу локалног парламента за четвртак, 26. јануар у 12:00 часова. Заседање ће се одржати у Свечаној сали СО Кучево. На Дневном реду ће се наћи 20 тачака :

1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о распуштању Савета месне заједнице
Раденка;

2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању непокретности у јавну
својину Општине Кучево катастарских парцела 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1668/4 све у
КО Кучево непосредном погодбом;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о начину плаћања купопродајне цене
непокретности;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности КП дела КП
бр. 5338/4 КО Кучево 1 из јавне својине Општине Кучево непосредном погодбом;

5.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању
иницијативе за спровођење јавног приватног партнерства за обављање комуналне
делатности јавног превоза путника на територији Општине Кучево;
6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прихватању самоиницијативног
предлога за покретање поступка за реализацију јавно-приватног партнерства за
обављање јавног линијског градског и приградског превоза путника на територији
Општине Кучево;
7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње
Града Пожаревац, општине Петровац на Млави, општине Велико Градиште, општине
Кучево, општине Жагубица, општине Мало Црниће и општине Голубац;

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о реализацији
Акционог плана за спровођење Стамбене стратегије општине Кучево за 2022. годину;

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању сагласности на употребу имена
Кучево у називу спортског удружења ауто мото ,,Офроад тим Кучево“ Кучево;
10. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду
Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево за 2022. годину са финансијским
извештајем;
11. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана рада Туристичке
организације ,,Кучево“ Кучево за 2023. годину и Плана промотивних активности
Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево за 2023. годину са финансијским планом;
12. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана и програма стручног
рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2023. годину са финансијским планом;

13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду
Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2022. годину са финансијким
извештајем;
14. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма рада са финансијским планом
Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2023. годину;
15. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана рада Центра за
културу ,,Драган Кецман“ Кучево за 2023. годину са финансијским планом;
16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;
17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;

18. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора
Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;
19. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора
Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

20. Одборничка питања.

Loading