Веће усвојило План јавних набавки за 2023. годину и нове Правилнике о систематизацији радних места у библиотеци и ЈКП „Кучево“

IMG20230119090919
Facebook

На својој другој овогодишњој седници чланови Општинског већа општине Кучево су разматрали близу 30 тачака дневног реда. У свом раду Веће је, између осталог,  усвојило План јавних набавки за 2023. годину и нове Правилнике о систематизацији радних места у библиотеци „Никола Сикимић-Максим“ и ЈКП „Кучево“, подржало захтев ЛУ „Јелен“ да им се омогући откуп земљишта око зграде Ловачког дома, прихватило  Извештај о коришћењу средстава Фонда за заштиту животне средине општине Кучево за 2022.год  и План коришћења истих  за текућу годину, дало је сагласност да се издвоје средства за учешће наших пољопривредника на сајму АГРО БЕОГРАД 2023. Након разматрања одлучили су да се позитивно изјасне и Скупштини општине проследе на коначно усвајање Извештаје о раду за претходну и План рада за текућу годину библиотеке „Никола Сикимић-Максим“  и Туристичке организације „Кучево“,План рада за 2023. Центра за културу „Драган Кецман“,предлог Плана и програма стручног рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2023.год са финансијским планом, предлоге Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Кучево КП 1666,1667,1668/1,1668/2,1668/4 све у КО Кучево, непосредном погодбом и о отуђењу непокретности КП дела КП бр.5338/4 КО Кучево 1 из јавне својине општине Кучево непосредном погодбом, предлог Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње Града Пожаревца, општине Петровац на Млави, општине Велико Градиште, општине Кучево, општине Жагубица, општине Мало Црниће и општине Голубац, предлог Извештаја о реализацији Акционог плана за спровођење Стамбене стратегије општоине Кучево, сет тачака односио се регулисање јавно-приватног партнерства за обављање јавног линијског градског и приградског превоза путника на територији општине Кучево, локалном парламенту ће се упутити и предлози да се распусти Савет МЗ Раденка и одобри употреба имена Кучеву у називу Ауто-мото удружења „Orfoad tim Kucevo“ .

Loading