ПИО ФОНД: Пензинерима за промену банке више није потребна сагласност досадашње, у овој години нови износ погребних трошкова

printscreen-rtv-1
Facebook

Пензионери који пензије добијају преко текућих рачуна код банака, а желе да промене банку, више не морају да од претходне банке траже сагласност за пребацивање исплате у другу банку.

У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Танјугу је речено да је ова обавеза представљала својеврсну заштиту када корисник рачуна има дуговања која би можда било теже наплатити ако се промени банка и управо тада би сагласност банке изостајала, што је неретко изазивало незадовољство корисника.

Међутим, та пракса је, како наводе, пре неколико месеци промењена и сада је за промену банке довољно донети потврду о новом рачуну, слично као и када се захтев први пут подноси.

У Фонду ПИО истичу да постоје и изузеци када се и даље тражи сагласност банке за промену рачуна, а то је неопходно онда када се исплата премешта у инострану банку, као и када се тражи да се пензија убудуће исплаћује на рачун овлашћеног лица или посредством установе за смештај старих особа.

Ако пензионер тражи да му се примања исплаћују на рачун овлашћеног пуномоћника, неопходна је достава пуномоћја овереног код јавног бележника или друге овлашћене институције, а пуномоћје важи до опозива, односно до смрти корисника или особе која је опуномоћена.

У случају опозива пуномоћја, пензионер је дужан да достави податке о свом рачуну у банци, или ново пуномоћје другом лицу, како би се исплата пензија несметано наставила, кажу у Фонду ПИО.

Када се пензија или друго право исплаћује кориснику који је смештен у одговарајућу установу за смештај, као што је дом за старе, исплата се може обављати и преко те установе, па је могуће и да се од пензије непосредно намирују трошкови смештаја, делимично или у целини, док преостали део пензије остаје пензионеру на располагању.

Пензионери који одраније примају пензије преко поште могу да наставе да их и даље тако примају. Они такође могу да пређу на исплату преко текућег рачуна код банке, али у том случају више не могу да се врате на стари начин исплате.

У Фонду ПИО подсећају да су пензионери обавезни да о променама које су наступиле након остваривања права, обавесте организациону јединицу Фонда која им исплаћује пензију.

Тако, на пример, корисници породичних пензија треба да доставе обавештење о запослењу, а деца и о завршетку школовања.

Такође, сви корисници треба да пријаве промену адресе пребивалишта, а нарочито ако се преселе у иностранство, како због евиденције нове адресе, тако и због евентуалних промена у исплати, јер ако се не доставе подаци о промени адресе може да дође и до обуставе исплате а тада је за поновно успостављање исплате неопходно да корисник доставља захтев са неопходном документацијом.

Проблем је и што се у том случају доспели износи права исплаћују највише 12 месеци уназад од дана поднетог захтева за исплату, па је и зато важно да се сви значајни подаци и информације достављају благовремено, наглашавају у Фонду ПИО.

…………………..

Дирекција ПИО Фонда саопштила је да ће накнада погребних трошкова, која се исплаћује онима који су сносили трошкове сахране преминулих корисника у 2023. години, износити 56.858 динара. Наводе у саопштењу да ће то бити износ који ће исплаћивати за све категорије корисника пензија.

извор: ТопПрес

Loading