ОДРЕЂEНИ СУБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

92243903_2345043289129428_5633381166741454848_n
Facebook

Општинско веће Општине Кучево на предлог Штаба за ванредне ситуације Општине Кучево  донело Решење којим се одређују се субјекти од посебног значаја за извршавање задатака заштите и спасавања грађана, материјалних и других добара на територији Општине Кучево у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу.Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су :

 1. Дом здравља Кучево

1) прва медицинска помоћ 2) радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 3) збрињавање; 4) асанација.

 

 1. Ветеринарска станица ,,Кучево“

        1) асанација; 2) радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 3) очување добара битних за опстанак (прва ветеринарска помоћ, противепидемиолошка заштита животиња.

 

 1. ЈКП ,,Кучево“ Кучево

        1) зимско одржавање путева (са првенственим правом) 2) заштита од рушења, спасавање из рушевина; 3) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 4)противпожарна заштита; 5) очување добара битних за опстанак (локални путеви и др); 6) радиолошка, хемијска и биолошка заштита 7) асанација

 1. Црвени крст Кучево

       1) збрињавање; 2) прва медицинска помоћ 3) асанација

 

 1. Центар за социјални рад за Општину Кучево 

       1) збрињавање; 2) прва медицинск помоћ

 

 1. ЈП ,,Србијашуме“ ШГ ,,Северни Кучај“ Кучево

      1) противпожарна заштита; 2) заштита и спасавање на неприступачним теренима

 

 1. Пословница Електродистрибуције ,,Електроморава“ Кучево

      1) регулисање режима напајања електричне мреже

 

 1. Основна школа ,,Угрин Бранковић“

 

1) збрињавање

 

 1. Средња стручна школа Кучево

 

          1) збрињавање

 1. РТВ ,,Кучево“ Кучево

1) информисање становништва

 

 1. Радња за превоз и грађевинске радове ,,Превозник Грујућ“

 

         1) заштита од рушења, спасавање из рушевина; 2) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 3) очување добара битних за опстана (локални путеви и др); 4) асанација

 

 1. Миле Лапатановић ПР ,,Мали Миле“

 

1) заштита од рушења, спасавање из рушевина; 2) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 3) очување добара битних за опстана (локални путеви и др); 4) асанација.

 

 1. ,,Бумбар СЈ“

Церемошња ББ

 

1) заштита од рушења, спасавање из рушевина; 2) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 3) очување добара битних за опстана (локални путеви и др); 4) асанација

 

 

 

 1. ,,Дем транс“ доо, Нересница ББ

 

1) заштита од рушења, спасавање из рушевина; 2) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 3) очување добара битних за опстана (локални путеви и др); 4) асанација

Loading