Седница Скупштине општине Кучево у уторак, 20. децембра

DSCN0011
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево заказао је 21. седницу локалног парламента за уторак, 20. децембар, у 12,00 часова. Заседање ће се одржати у Свечаној сали СО са почетком у 12:00 часова. На дневном реду ће бити следеће тачке :

 

  1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о Буџету Општине Кучево за 2022. годину;

2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о Буџету Општине Кучево за 2023. годину;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о регулисању обавеза чланова Комисија  које су формиране од стране Скупштине општине Кучево;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности непосредном погодбом делова катастарских парцела КП бр. 3878 и

3879 КО Поповац и делова КП бр. 1612 и 1614 КО Гложана потребних за   изградњу/реконструкцију моста у Нересници;

5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању изради друге измене и допуне Плана генералне регулације за делове насељених места Волуја и Нересница са

индустријским зонама;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о организацији Општинске управе        Општине Кучево;

7. Разматрање и одлучивање о предлогу измене и допуне Кадровског плана за 2022.  годину;

8.  Разматрање и одлучивање о предлогу Кадровског плана за 2023. годину;

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о стипендирању студената на територији Општине Кучево;

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Одлуку о допуни делатности Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

11. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Статут Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

12. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о остваривању програма управљања  споменицима природе ,,Пећина Равништарка“ и ,,Пећина

Церемошња“ за 2022. годину;

13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма управљања  Споменицима природе ,,Пећина Церемошња“ и ,,Пећина Равништарка“ за 2023. годину;

14. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2022. године Јавног комуналног предузећа       „Кучево“ Кучево;

15. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма пословања Јавног   комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево за 2023. годину;

16.Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Надзорног одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

17. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању председника Надзорног  одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;

18. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Савета за буџет и финансије;

19. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Савета за буџет и  финансије;

20. Одборничка питања.

 

 

 

 

Број: I-06-1-164/2022                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

14.12.2022. године                                                                 Бранко М. Кецман

К у ч е

 508 total views,  4 views today