Веће наложило израду студије изводљивости за овдвожење смећа из свих насеља општине

IMG20221202090528
Facebook

На својој данашњој седници чланови Општинског већа су , скоро 4 часа, расправљали о тридесетак тачака дневног реда. Сагласили су се да предложе Скупштини усвајање предлог одлуке  Плана рада и плана промотивних активности за 2023. Туристичке организације Кучево као и предлог Програма управљања заштићеним подручјима „пећина Церемошња“ и „пећина Равништарка“ за 2023. годину. Усвојен је нови Правилник о новчаном награђивању и накнади трошкова превоза ученика, Сет тачака се односио на решавање појединих комуналних и инфраструктурних проблема различитих месних заједница, одлучено је да се изради Студија изводљивости за овдвожење смећа из свих насеља општине, разматрано је и више различитих жалби, молби и захтева грађана (на Решења надлежних општинских служби, додељивњем средстава и накнадом због уједа паса луталица), више корисника средстава из буџета обратило се са изменама финансијских планова ( у оквирима раније предвиђених износа) и покренута иницијатива за изменом  подзаконских аката којима се дефинише рад НВО .

Loading