ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2023.годину

IMG_0021
Facebook

Општинско веће општине Кучево позива све  грађанке и грађане, удружења грађана  као и стручну јавност да се упознају  са  текстом Нацрта одлуке о буџету општине Кучево за 2023.годину ( Буџет општине Кучево за 2023), као и да дају своје предлоге и примедбе.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на коју се односи Нацрт одлуке о буџету општине Кучево за 2023.годину је Одељење за буџет и финансије бр.телефона 012/852-141, е-mail:budzet@kucevo.rs

Oтворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтересованим грађанкама и грађанима, представницима удружења грађана и заинтересоване стручне јавности биће одржан у седишту Општинске управе Кучево,Ул. Светог Саве 76,Скупштинска сала, дана 06.12.2022.год са почетком у 11 часова.

Предлоге,сугестије и примедбе на Нацрт Одлуке о буџету за 2023.годину достављају се Одељењу за буџет и финансије  путем електронске поште на адресе: javnarasprava@kucevo.rs, budzet@kucevo.rs и/или лично путем писарнице Општинске управе Кучево, Ул.Светог Саве 76.

По окончању Јавне расправе,Општинско веће општине Кучево ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 10 дана од њеног окончања исти објавити на званичној интернеt презентацији општине Кучево www.kucevo.rs

Loading