Веће усвојило нову систематизацију Општинске управе

IMG20221107090340
Facebook

Чланови Опшптинског већа радну недељу почели су својом 34. Овогодишњом седницом. На дневном реду било је десет тачака од којих је свакјако била она у оквиру које је усвојена нова систематизација послова у Општинској управи и Општинском правобранилаштву. Веће је упознато и са  извештајем Јавног комуналног предузећа у вези извршења планираних активности за III квартал текуће године и усвојило Правилник о коришћењу приватних аутомобила у службене сврхе. Разматрана је и промена т.ј. измена Програма коришћења, средстава буџетског фонда за заштиту животне средине наше општине у 2022. години а на дневном реду је било и више захтева, жалби  и  молби појединих удружења, спортских клубова, месних заједница и  грађана.

Loading