Одржана 20. седница Скупштине општине Кучево

IMG20221031120347
Facebook

Локални парламент одржао је своју 20. седницу у овом сазиву. На дневном реду било је 11 тачака. У оквиру прве извршена је  верификација мандата одборнику Данијелу Јовановићу из Мустапића, који је у складу са прописима након тога положио заклетву. Одборници су затим дали сагласност на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кучево за период 01.01-30.09.2022. годин и усвојили предлог Одлуке о утврђивању просечне цене метра квадратног непоретности по зонама за утврђивање пореза на имовину на територији општине Кучево за 2023. годину. Усвојена је и  Одлука о приступању односно покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево КП бр. 102/8 КО Кучево 1 непосредном погодбом (ради се о неких 80 м2 испред улаза у двориште једног суграђанина. Донета је и Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Кучево.Затим је усвојен и  Закључак о давању сагласности на измену и допуну Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга ЈКП-а Кучево. Одборници суупознати и са  Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2022. године Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево ( о овој тачки се не гласа). Након тога одборници су утврдили   предлог кандидата за председника, чланове и њихове заменике у Комисији за поступак враћања земљишта који је послат надлежним органима на коначно усвајање. Када се ради о кадровским решењима  уместо једног члана  члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево који је поднео оставку именован је други.

 

Loading