Седница Скупштине општине Кучево заказана за понедељак, 31.октобар

DSCN1776
Facebook

Последњег дана октобра одржаће се 20. редовна седница  Скупштине општине Кучево. У сазиву који је прослеен одборницима је Дневни ред са 11. предложених тачака :

1. Верификација мандата одборнику Данијелу Јовановићу из Мустапића;

2. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о
буџету општине Кучево за период 01.01-30.09.2022. године;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању просечне цене метра
квадратног непоретности по зонама за утврђивање пореза на имовину на територији
општине Кучево за 2023. годину

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању односно покретању
поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево КП бр. 102/8 КО
Кучево 1 непосредном погодбом;

5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији
рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван
здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Кучево;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на измену и
допуну Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга ЈКП-а Кучево;

7. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања за период 01.01-30.06.2022. године Јавног комуналног предузећа
„Кучево“ Кучево;

 

8. Разматрање и одлучивање о предлогу кандидата за председника, чланове
и њихове заменике у Комисији за поступак враћања земљишта;

 

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;

 

11. Одборничка питања.

Седница ће се одржати у Свечаној сали СО са почетком у 12:00 часова.

Loading