Веће предложило Скупштини усвајање Извештаја о извршењу буџета за период јануар-септембар

IMG20221025090526
Facebook

На својој 33. седници у овој години, „општинска влада“ је разматрала близу 30 тачака дневног реда. Међу најзначајним су оне које ће се предложити Скупштини на коначно усвајање :  Извештаја о извршењу буџета за период  јануар-септембар, усвајање измена и допуна Ценовника ЈКП и предлог одлуке о утврђивању просечне цене по м2 непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2023. Усвојен је и План интегритета и именоване Комисије за праћење спровођења пољопривредне политике, као и предлогу текста јавног позива за инвестицију Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), за повраћај земљишта и Комисија за увођење у посед. Већници су дали сагласности за израду Стратегије за безбедност саобраћаја за општину Кучево за период 2023-2025,  измену и допуну систематизације ТОК-а и на  финасијске планове Месних заједница. На дневном реду је било и више различитих захтева појединих месних заједница, удружења и појединаца.

Loading