Веће упутило Скупштини предлог измене Плана генералне регулације

306101457_640508054173440_7146488035132004305_n
Facebook

На својој 29. овогодишњој седници којој је председавао др Иван Рајичић, чланови Општинског већа су разматрали близу 30 тачака дневног реда. Између осталих разматраних тачака, већници су одлучили да се локалном парламенту предложи измена плана генералне  регулације и прибављање непокретности у јавну својину општине а све ради проширења Старог гробља. Покренуте су и активности  потребне за израду елабората за смањење потрошње електричне енергије, дата сагласност на измене Правилника о систематизацији  и опрганизацији посла у Туристичкој организацији, усвојени предлози одлука да се на поједина јавна  предузећа и установе  пренесу ингеренције   вези  коришћење и одржавања објеката које користи, а за које је ранија законска регулатива предвиђала да то буде прво Република а потом општина. На дневном реду било је и више тачака које су третирале рад Центра за социјално и Дом здравља. Сет тачака односио се и на различите захтеве појединаца, удружења и месних зајдница ( измене финансијских планова.

Loading