Привредна комора Србије позива пољопривреднике и предузетнике да конкуришу за подстицаје

Photo0494
Facebook

Привредна комора Србије позива пољопривреднике и привреднике  да конкуришу за средства и подршку код надлежних институција и учествују у актуелним позивима и програмима.

ПКС подсећа да је тако, када је реч о мерама за рурални развој односно инвестиције у физичку имовину, рок за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије до 30. септембра.

Такође, пољопривредници се могу пријавити за премије за млеко, а рок за пријаву за трећи квартал је од 1. до 15. октобра.

За набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње рок за пријаву је, такође, до 15. октобра, као и за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне производње до 15. октобра.

Рок за подстицаје за органску сточарску производњу-по кошници пчела до 15. октобра.

Исти је рок и за пријаву за подстицаје за подизање матичних засада, као и за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља до 15. октобра.

Рок за пријаву за подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла до 31. октобра.

Подстицаји за очување биљних генетичких ресурса до 31. октобра, као и подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју до 31. октобра.

Рок за подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња је до 15. новембра.

Рок за пријаву за регрес за трошкове складиштења је до 30. новембра, а подстицаји за производњу конзумне рибе до 31. децембра.

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте, отворен је до утрошка средстава, најкасније до 31. децембра 2022.

ПКС подсећа да се инвестициони кредити могу добити по пријави током целе године.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, отворен је до утрошка средстава, најкасније до 31. децембра 2022.

Кредити за трајна обртна средства се по пријави моги добити током целе године.

Јавни позив за субвенције за аудио-визуелно дело отворен је до утрошка средстава. За субвенције за запошљавање, до утрошка средстава, а најкасније до 30. новембра.

Програм приправника са средњим и високим образовањем, Програм стицања практичних знања, Програм стручне праксе, Финансирање мере обуке на захтев послодавца – најкасније до 30. новембра.

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства, субвенција за подршку особама са инвалидитетом, отворени су до утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2022.

Јавни позив за програм трансфера технологије, по пријави, отворен је током целе године. Такође, подстицајна средства за отпадну електричну и електронску опрему, по пријави током целе године.

Јавни позив за субвенције за куповину возила отворен је до утрошка средстава, а најкасније до 31. октобра 2022.

извор:паланкаданас

Loading