Седница Скупштине општине заказана за петак, 27. мај

IMG_9590
Facebook

Председник локалног парламента, Бранко М. Кецман, заказао је 17. редовну седницу Скупштине општине за петак, 27. маја. Заседање ће се одржати у Свечаној сали СО са почетком у 12:00 часова. На Дневном реду наћи ће се 28 тачака :

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2022. године;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о завршном рачуну буџета општине Кучево за 2021. годину;

      3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајањуСтамбене стратегије општине  Кучево за период од 2022. до 2028. године, са Акционим планом

          за спровођење Стамбене стратегијеопштине Кучево за 2022. годину; 

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Кучево; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању програма стамбене подршке за унапређење услова становања; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним  делатностима и комуналном уређењу насеља на територији општине Кучево; (мат
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о општинском водоводу и канализацији; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању односно покретању   поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево дела зграде   пословних услуга и КП бр. 652/2 КО Нересница непосредном погодбом ;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма постављања привремених-мањих монтажних објеката на површинама јавне намене у насељеном месту Кучајна;
 1. Разматрање о одлучивање о предлогу Одлуке о измени Одлуке о накнадама за рад изабраних, постављених и именованих лица; 

    11. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за I квартал 2022. године Јавног комуналног предузећа             ,,Кучево“    Кучево; 

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду   Општинског већа општине Кучево за 2021. годину; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о остваривању

      програма управљања  споменицима природе ,,Пећина Равништарка“ и ,,Пећина Церемошња“ за 2021. годину;

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду  Општинског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма рада Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево за 2022. годину; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма рада Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево са финансијским планом за 2022. годину; 
 1. Разматрање и одлучивање предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ,,Угрин Бранковић“ Кучево; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ,,Угрин Бранковић“ Кучево; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе ,,Милутин Миланковић“ Раброво; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ,,Милутин Миланковић“ Раброво;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора  Основне школе ,,Вељко Дугошевић“ Турија;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ,,Вељко Дугошевић“ Турија;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Управног одбора  Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево; 
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;

   26. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Надзорног одбора  Дома здравља Кучево;

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Надзорног одбора  Дома здравља Кучево;
 1. Одборничка питања.

 

 

 

 

 540 total views,  2 views today