Општинско веће расправљало о више од 40 тачака – предложен други ребаланс овогодишњег буџета

IMG_20220520_090604
Facebook

Општинско веће одржало је своју 14. овогодишњу седницу којом је председавао др Иван Рајичић. Најважније су свакако биле оне којима је „општинска влада“   Скупштини предложила други по реду тзв. „ребаланс“ буџета ( пре свега због одређених донација надлежних министарстава и других донатара), усвајање Завршног рачуна за претходну годину ( за коју је ангажована екстерна ревизија дала више него позитивно мишљење), Стамбене стратегије за период 2022.-2028. године, План рада Центра за кулктуру „Драган Кецман“ и библиотеке „Никола Сикимић Максим“ и усвајање извештаја о раду Споменика природе „Церемошња“ и „Равништарка. Скупштини ће се предложити и да усвоји Извештај о раду за претходну и план рада за текућу години Штаба за ванредне ситуације наше општине,Одлуку о водоводу и канализацији као и  Извештај о раду самог Већа . Именована је и нова Комисија за планове а Веће се сагласило и са расписивање  Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Кучево.

Loading