Субвенције до 300.000,00 послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

IMG_0026
Facebook

Национална служба за запошљавање је расписала Јавни позив послодавцима  за доделу субвенција послодавцима  за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години.
Субвенције се  одобравају  послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање .
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
 млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања,
млади у домском смештају, хранитељским породицама и
старатељским породицама;
 старији од 50 година;
 Роми;
 особе са инвалидитетом;
 радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
 незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12
месеци;
 жртве породичног насиља.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:

200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи; младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
• 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

FOTO: SCREENSHOT

Loading