Јавни позиви за три програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима

ministarstvo_logo_0
Facebook

Министарство привреде Владе Републике Србије саопштило је данас да је расписало три јавна позива, на основу којих ће се привредним субјектима ставити на располагање 600 милиона динара бесповратних средстава.

Поменута средства намењена су за подстицање предузетништва кроз три програма подршке – развојне пројекте, започињање пословања и подршку женама предузетницама и младима.

Сва три програма реализују се као комбинација бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој, тако да ће укупна вредност подржаних пројеката бити вишеструко већа.

Јавни позиви за наведене програме подршке оглашени су јуче и биће отворени до утрошка средстава.

У оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години Министарство је определило 350 милиона динара бесповратних средстава.

Реч је о комбинацији бесповратних средстава, која чине до 20 одсто инвестиције, односно до 30 одсто за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености и повољног кредита Фонда за развој, намењених за пројекте проширења производних капацитета.

За почетнике у пословању Министарство је обезбедило 150 милиона динара бесповратних средстава. Програм је, такође, комбинација бесповратних средстава, која чине до 30 одсто инвестиције, односно до 40 одсто укупне инвестиције за привредне субјекте из неразвијених локалних самоуправа и повољног кредита Фонда за развој.

Ова средства намењена су за пројекте набавке опреме, адаптације пословног простора и покривање оперативних трошкова у почетном периоду пословања.

Програм за подршку женама предузетницама и младим предузетницима који су почетници у пословању спроводиће се у овој години, након успешног пилот-програма у 2021. години.

Кроз Програм је опредељено 100 милиона динара бесповратних средстава, а намера је да се пружи подршка у пословању женама и младимa до 35 година старости, који представљају посебно осетљиву циљну групу предузетника.

Програм представља комбинацију бесповратних средстава, која чине до 35 одсто инвестиције, односно до 45 одсто укупне инвестиције за привредне субјекте из неразвијених локалних самоуправа и повољног кредита Фонда за развој.

Министарство привреде, поред развојних пројеката, у континуитету ставља акценат на подршку младима и почетницима у бизнису, као и подршку женском предузетништву.

Циљ је да охрабри и помогне што више људи да започну, развијају и унапређују своје пословање у Србији, у чему могу да рачунају на подршку ресорног министарства.

Системским подршкама и бесповратним новчаним средствима подижемо конкурентост малих и средњих предузећа и предузетништва и доприносимо равномернијем развоју мање развијених подручја.

Исто тако, подједнако је важно да креативним приступом у бизнису, новим технологијама, иновативношћу, померањем граница успеха, сви заједно допринесемо укупном привредном расту, отварању нових радних места и економском напретку Србије.

Информације и документација за сва  за сва три програма подршке доступни су на интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.

Loading