Општинско веће се сагласило са променом имена средње школе

image0
Facebook

Општинско веће одржало је своју прву овогодишњу седницу на којој се нашло близу двадесетак тачака дневног реда. Надлежни органи Економско-трговинске и машинске школе упутили су захтев да им се одобри промена имена у Средња стручна школа и веће се са тим сагласило. Ово је учињено у циљу да име одражава промене  које ће настати  са отварањем нових стручно-образовних профила. Усвојен је и нови Правилник о раду Туристичке организације „Кучево“, дата сагласност на програм коришћења буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине, одлучено да се Скупштини општини на коначно потврђивање упуте предлог Одлуке о преносу неколико непокретности са Републике  у јавну својину општине, предлог измене Одлуке о постављању привремених – мањих монтажних објеката на површинама јавне намене насељеног места Кучево,  промењен председник Комисије за попис имовине привредних друштава на територији општине Кучево ,усвојена оставка Зорана Велимировића на место председника Комисије за спровођење давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево, именована Гордана Миленковић као лице одговорно за обављање послова координације у вези доношења, спровођења и извештавања о спровођењу плана интегритета.

Loading