Близу 5 милиона динара субвенција пољопривредницима

IMG_20211216_120224_resized_20211216_011432001
Facebook

Општина Кучево улаже много напора и труда да свим својим грађанима омогући најповољније услове за живот и рад. Ово се посебно односи на пољопривреду. Тако је само по управо завршеном Јавном позиву, неколико десетина наших пољопривредних произвођача добило близу пет милиона динара субвенција. На пригодној церемонији, којој су у име локалне самоуправе присуствовали председник општине др Иван Рајичић, заменик председника општине Ненад Микић, члан Општинског већа Слободан Стокић и помоћник предсе3дника општине Даријан Дрикић, пољопривредницима су данас уручени Уговори о субвенцијама.

Субвенције су добили :

Набавка квалитетних приплодних грла говеда млечних раса :

 1. Паскаревић Весна, Нересница  – 60.000,00 динара
 2. Вунтуришевић Марина, Волуја,  – 60.000,00 динара
 3. Николић Журкић Весна,  Нересница,  – 60.000,00 динара
 4. Антонијевић Драга, Нересница, – 60.000,00 динара
 5. Макуљевић Славица, Шевица – 60.000,00 динара
 6. Вујановић Ружа, Церовица – 60.000,00 динара
 7. Милић Драгослав, Церемошња, – 60.000,00 динара
 8. Булутић Бранислав, Нересница, – 60.000,00 динара

 

Набавка квалитетних приплодних грла оваца :

 1. Шоршоковић Никола, Церовица  – 300.000,00 динара
 2. Влку Владимир, Српце  – 300.000,00 динара
 3. Срђан Добришеровић, Нересница- 300.000,00 динара
 4. Јовановић Властимир, Каона -100.000,00 динара
 5. Јаношевић Живојка, Вуковић – 210.000,00 динара
 6. Траиловић Слађан, Церемошња – 100.000,00 динара
 7. Јовановић Небојша, Дубока – 50.000,00 динара

 

– Набавка нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство :

 1. Блажевић Драган, Каона  – 20.000,00 динара
 2. Стерпоње Милија, Раденка – 50.000,00 динара
 3. Браиловић Бранко, Раденка  – 32.950,00 динара
 4. Лазић Зоран, Кучево  – 23.600,00 динара
 5. Белић Валерија, Мишљеновац,  – 25.445.00 динара
 6. Жујић Хранислава, Раброво,  – 45.000,00 динара
 7. Вермешановић Слободанка, Нересница,  – 35.300,00 динара
 8. Селић Стеван, Кучево – 50.000,00 динара
 9. Цветковић Станиша, Мишљеновац – 50.000,00 динара

 

Набавка машина и опремe за подршку преради на газдинству :

Цветковић Златомир, Мустапић  – 122.250,00

 

За инвестицију у изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима :

 1. Милић Драгослав, Церемошња – 150.000,00 динара
 2. Благојевић Весна, Нересница – 150.000,00 динара
 3. Булутић Петар, Нересница – 150.000,00 динара

 

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству :

 1. Основна одгајивачка организација Зз „Соаре“, МБ 21320943 – 500.00,00 динара

 

 

За инвестицију у набавку машина и опремe за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну):

 1. Трујић Бојан, Мала Бресница – 60.000,00 динара

 

Набавка машина и опремe у машине за примарну обраду земљишта у ратарској производњи (ротационих коса, сакупљача сена, растурача сена и опреме-машина за заштиту биља):

 1. Илић Воја, Волуја  – 53.100,00 динара
 2. Шутуловић Југослав, Нересница – 60.000,00 динара
 3. Јаношевић Златомир, Нересница  – 60.000,00 динара
 4. Јовановић Синиша, Волуја  – 53.100,00 динара
 5. Зарић Драгослав, Дубока – 58.541,66 динара
 6. Николић Милорад, Дубока  – 59.166,66 динара
 7. Стевић Љубица, Српце – 60.000,00 динара
 8. Убавкић Ратомир, Шевица  – 57.916,66 динара
 9. Петровић Милан, Дубока – 60.000,00 динара
 10. Аврамовић Десимир, Волуја – 53.100,00 динара
 11. Петровић Радисав, Српце  – 53.100,00 динара
 12. Николић Данијела, Волуја – 56.250,00 динара
 13. Пауљесковић Виолета, Шевица- 60.000,00 динара
 14. Јовановић Александар, Церовица- 53.100,00 динара
 15. Петровић Живанка, Дубока  – 59.166,66 динара
 16. Голубовић Срђан, Церемошња – 27.708,33 динара
 17. Костић Миодраг, Вуковић – 30.166,67 динара
 18. Томић Завиша, Церовица  – 29.166,67 динара
 19. Илић Стефан, Нересница  – 60.000,00 динара
 20. Драгнић Вера, Буковска  – 60.000,00 динара
 21. Вујановић Ружа, Церовица – 30.354,66 динара
 22. Пупазић Синиша, Кучево – 59.166,66 динара
 23. Траиловић Драган, Српце- 60.000,00 динара
 24. Рајић Златко, Шевица – 28.275,00 динара
 25. Јовановић Небојша, Дубока – 57.916,66 динара

 

 

 

Loading