Велики потенцијали за развој сеоског туризма у општини Кучево

primeri-st
Facebook

Потенцијали за развој сеоског туризма у нашој општини су велики. Наша села обилују природним лепотама, културно-историјским  знаменитостима, и на њиховом подручју или у непосредној близини одржавају се бројне манифестације.  Управо се на руралним подручјима негују народни обичаји, народна радиност, и стари занати који привлаче све већу пажњу заинтересованих посетилаца. Нови трендови на туристичком тржишту указују на чињеницу да све више туриста жели да борави на руралним туристичким дестинацијама, све више њих се одлучује за краћа путовања и боравак у јединственом природном окружењу, далеко од градске вреве, гужве која је присутна у популарним одмаралиштима познатих дестинација и све више гостију жели да упозна културу различитих делова Србије и да ужива у традиционалним специјалитетима, гастрономији, домаћој храни и пићима. Нове, неистражене дестинације изазивају све веће интересовање. Такође ту је могућност самозапошљавања, продаје пољопривредних производа и зарада. Бављење сеоским туризмом домаћинима омогућава упошљавање свих чланова домаћинства, али и продају намирница које су произвели током године, зимнице, па и предмета народне радиности. Пласман производа у сопственом домаћинству, осим остварења зараде од продаје, омогућава и знатне уштеде, зато што домаћин не мора да финансира трошкове одласка на градске пијаце и вишечасовни боравак на продајним местима. Туризам је комплексна делатност и садржи широк спектар позитивних утицаја на село, његову економију, становништво и окружење. Дакле, услуге смештаја и исхране нису једино што туристи „купују“. Задовољан туристаће купити намирнице од домаћина, сувенире, предмете домаће радиности, платиће организоване излете, робу широке потрошње, превоз итд.

Туристичка организација Кучево је кроз креирање препорука за унапређење и развој постојеће туристичке понуде,  комуницирања ради осмишљавања и профилисања додатне понуде  и подизању њеног квалитета спремна за сарадњу са свим заинтересованим лицима, домаћинима и угоститељима који се желе бавити овим видом туризма, а све у циљу дугорочног доприноса општем друштвеном развоју локалне заједнице.

Поред тога што је тренд сеоског туризма све већи у глобалним оквирима, мотиве за бављењем овим видом туризма треба тражити и у жељи за презентовањем баштине, традиције, практичних знања тј. у жељи за престављањем властитог начина живота, али и у жељи за искоришћавањем неактивираних ресурса домаћинства,  уређење газдинства ,вишка простора и пласирање вишка производа за личну употребу.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Loading