КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ „УКЉУЧИ СЕ! ПРЕДЛОЖИ И ПОДРЖИ ПРОЈЕКАТ ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2022.годину“

188167974_2956652097939884_1937156559240262346_n
Facebook

Портал еКучево био је укључен у акцију анкетирања грађана под називом : „УКЉУЧИ СЕ! ПРЕДЛОЖИ И ПОДРЖИ ПРОЈЕКАТ ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2022.годину“. Сем на нашем порталу, позив за прдлагање пројеката који ће се финансирати из буџета општине Кучево односно обавештење Општинске управе Кучево о анкетирању грађана као и Упитник били су доступни у дигиталном (попуњавање упитника он-лине) и штампаном формату на званичној интернет презентацији општине Кучево www.kucevo.rs ,као и на с локацијама: просторије Општинске управе Кучево,Центра за културу “Драган Кецман“, градске библиотеке „Никола-Сикимић Максим“,Дом здравља Кучево као и у свим месним канцеларијама на територији општине (месна канцеларија Волуја,месна канцеларија Нересница,месна канцеларија Турија,месна канцеларија Раброво) Учешће у анкетирању узело је укупно 363 грађана(од тога 18 анкентних листића-упитника је неважеће). Број попуњених упитника: на порталу Е-Кucevo- 48,број попуњених упитника на званичној интернет презентацији општине Кучево -6,број Упитника попуњених и достављених на интернет адресу javnarasprava@kucevo.rs -0,остало-30

Полна структура анкетираних грађана:

 

-134 особа женског пола (39%)

-211 особа мушког пола  (61%)

 

Старосна структура:

 

-18-20 година-  3%

-20-30 година 12%

-30-40 година 26%

-40-50 година 28%

-50-60 година 21%

-60-70 година   8%

-70  и више  2%

 

Путем упитника/анкете грађани су били у могућности да наведу приоритете (највише 3 одговора) за расподелу буџетских средстава за 2022.годину, као да и  под тачком Остало наведу  област за коју они сматрају да је приоритет,а није обухваћена упитником/анкетом. Даље,дата је могућност да предложе и подрже идеју/пројекат за финансирање из буџетских средстава који су у надлежности локалне самоуправе.

 

Наведени приоритети у упитнику/анкети за расподелу буџетских средстава за 2022.годину су следећи:

 

 1. Унапређење јавне инфраструктуре
 2. Помоћ социјално угроженом становништву
 3. Подршка развоју пољопривреде
 4. Подршка развоју предузетништва
 5. Развој туризма
 6. Остало

 

Грађани који су узели учешће у анкети приоритете су рангирали на следећи начин:

 

 1. Помоћ социјално угорженом становништву
 2. Унапређење јавне инфраструктуре
 3. Подршка развоју пољопривреде
 4. Подршка развоју предузетништва
 5. Нова радна места

 

Даље грађанима је понуђена могућност да од наведених пројеката подрже највише три као и да предложе идеју/пројекат која није садржана у упитнику. Наведени су следећи пројекти:

 

 1. Уређење канализационе мреже
 2. Изградња игралишта за децу(са могућношћу да се упише жељено место)
 3. Уређење пешачких и бициклистичких стаза
 4. Уређење обале реке Пек
 5. Нешто друго(могућност да грађани наведу своју идеју)

Од наведених пројеката и пројеката који нису наведени,а предложили су их анкетирани грађани рангирани су на следећи начин:

 

 1. Уређење канализационе мреже
 2. Асфалтирање путног правца Турија-Ракова Бара
 3. Асфалтирање путева на територији села Раденка
 4. Изградња/уређење дечијег игралишта-село Кучајна
 5. Изградња/уређење дечијег игралишта-село Дубока
 6. Изградња/уређење дечијег игралишта-село Раброво
 7. Изградња/уређење дечијег игралишта-село Нересница
 8. Уређење простора/приступа Дубочкој пећини
 9. Уређење пешачких и бициклистичких стаза
 10. Уређење обале реке Пек

 

 440 total views,  2 views today