ОДРЖАНА 36. РЕДОВНA СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

DSCN0243
Facebook

Чланови Општинског већа одржали су своју 36. овогодишњу седницу на којој су расправљали о укупно двадесетак тачака дневног реда. Председавао је др Иван Рајичић, председник већа. Веће је усвојило  Извештај комисије за давање у закуп комплекса „Равништарка“, захтеве  ОШ „Милутин Миланковић“ за измену oдлуке Oпштинског већа у вези кадровскоиг стана додељеног овој школи као и стамбене заједнице у улици Браће Ивковић бр.34. На дневном реду било је и више захтева појединих месних заједница за решавање комуналних питања (МЗ Буковска и МЗ Волуја), Дома здравља Кучево ( за увећање средстава), појединих грађана за надокнаду штете настале уједима паса луталица  и  пожара, као и појединих буџетских корисника за измену финансијског плана (Џудо клуб, Удружење пензионера).

Loading