ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ЗАКЉУЧAK О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

188167974_2956652097939884_1937156559240262346_n
Facebook

Општинско веће општине Кучево, на својој данашњој седници усвојило је ЗАКЉУЧAK О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2022. год. Донети Закључак   јасно прецизира рокове за сваку поједину радњу неопходну како би буџет био у складу са жељама и тежњама свих становника наше општине :

 1. Јавна расправа на Нацрт Одлуке о буџету Општине Кучево за 2022.годину ће се спровести у периоду од 30.10.2021.године до 28.11.2021.године.
 2. У периоду од 01.10.2021.године до 29.10.2021.године спровести активности које претходе јавној расправи у циљу прибављања предлога пројеката за финансирање:

           -Анкетирање грађана ;

           -Консултације/састанак са представницима месних заједница;

           -Консултације/састанак са представницима удружења грађана;

           -Консултације/састанак са представницима  ученичког парламента средње школе;

 

 1. У периоду од 30.10.2021.-20.11.2021.године. на сајту општине објавити:

 

 • Позив за учешће у јавној расправи;
 • Нацрт Одлуке о буџету општине Кучево за 2022. годину;
 • Водич за грађане кроз наведени Нацрт;
 • Записник са састанка са представницима месних заједница ;
 • Записник са састанка са представницима удружења грађана;
 • Записник са састанка са представницима ђачког и ученичког парламента;
 • Извештај о прикупљеним предлозима грађана за финансирање (анкета);

 

 

 1. У периоду од 30.10.2021.године до 10.11.2021.године обрадити добијене податке.
 2. У периоду од 21.11.године до 28.11.2021.године. организовати у Скупштинској сали јавну расправу отворену за јавност.

 

 1. Након спроведене јавне расправе објавити на сајту општине Кучево(www.kucevo.rs) извештај о спроведено јавној расправи.

 

 1. Све наведене активности спровести у складу са мерама Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19 и Штаба за ванредне ситуације општине Кучево.

 

 1. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading