Тужилаштво на свом сајту отворило рубрику „Безбедност новинара“

IMG_0614
Facebook

Представници Републичког јавног тужилаштва обавестили су чланове Сталне радне групе за безбедност и заштиту новинара у којој представнике имају и Министарство унутрашњих послова, новинарска и медијска удружења, међу којима је Удружење новинара Србије, да је на сајту тужилаштва објављен одељак који се бави безбедношћу новинара.

Тужилаштво је, између осталог, навело да 115 заменика јавних тужилаца чини мрежу контакт тачака за брзу реакцију у случајевима извршења кривичних дела на штету безбедности новинара.

Обавеза хитног поступања јавних тужилаца, када се ради о кривичним делима извршеним на штету безбедности новинара, успостављена је 22. децембра 2015. године и уведено је вођење посебне евиденције кривичних дела извршених на штету новинара у вези са пословима које обављају.

Хитност у поступању додатно је прецизирана Обавезним упутством из 2020. године и подразумева предузимање радњи тужилаштва у роковима од 24 и 48 часова.

У времену од 24 сата пријава мора бити додељена у рад поступајућем заменику тужиоца, а у наредних 48 сати оштећени новинар мора бити позван у надлежно јавно тужилаштво ради давања изјаве.

Тужилаштво је у рубрици „Безбедност новинара“ објавило Статистички извештај о поступању јавних тужилаштава у периоду од 1. јануара 2016. године до 31. јула 2021. године.

У наведеном периоду јавно тужилаштво је формирало 322 предмета на основу кривичних пријава, односно извештаја о догађајима у вези са угрожавањем безбедности новинара. Од тога, пише у извештају тужилаштва, за 140 предмета донета је одлука да нема кривичног дела које се гони по службеној дужности, док је у 182 предмета утврђено да постоји основана сумња да је извршено неко кривично дело на штету безбедности новинара.

У периоду који обухвата извештај донета је 31 осуђујућа пресуда, од којих је 29 правоснажних.

 640 total views,  2 views today