Расписани Јавни конкурси за пољопривреду

194191010_329182541988628_7104327343505333300_n
Facebook

Расписани су Јавни конкурси на који се могу јавити носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Кучево:

 

  1. Набавка квалитетних приплодних грла говеда млечних раса
  2. Набавка квалитетних приплодних грла оваца (укључујући аутохтоне сорте) које се користе за производњу меса
  3. Набавка нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство
  4. За инвестицију у машине за примарну обраду земљишта у ратарској производњи
  5. За инвестицију у машине за примарну обраду земљишта у воћарској производњи и опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
  6. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству
  7. Набавка машина за опреме за машина и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну)
  8. За подршку преради на газдинству
  9. За инвестицију у изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима

Јавни конкурси трају 45 дана од дана објављивања, односно последњи дан за предају захтева је 01.11.2021. године.

Услови конкурса и потребна документација да би се остварили подстицаји налазе се  у прилогу.

Све остале информације носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава могу добити у Одсеку за пољопривреду Општинске управе општине Кучево, Светог Саве 76, 12240 Кучево, канцеларија број 11 или на телефон 012/852-142.

http://www.kucevo.rs/servis-gradana/javni-konkursi-i-pozivi-u-2021/poloprivreda-2021.php

 1,456 total views,  4 views today