Истраживање за општину Кучево : Вучић 74 %, Јанковић 4 %, Лука Максимовић (Прелетавчевић) 3 %, Јеремић 2 %, Шешељ 2%

Facebook

Многобројне агенције су вршиле истраживања   јавног мнења у вези резултата предстојећих председничких избора. Истраживања су вршена за територију читаве Србије, за поједине регионе или градове итд. Тако су у периоду од 20.-23. марта обављена и за општину Кучево , телефонским путем и то  на узорку од 100 грађана. Анкетирани су грађани из скоро свих  насеља општине Кучево .

Старосна структура испитаника је следећа : од 18 -30 година старости  11 %, од 30-40  година 29% , од 40 – 50 година  27 %, преко 50 година – 24%.  9 % испитаних одбило је да се изјасни о својој доби. , 61 % испитаних биле су представнице лепшег пола а 39 % је било мушкараца. Највећи број учесника анкете имао је завршену средњу школу ( III или  IV степен) укупно 63 %, са вишом школом било их је 4 %, са високом 6 %, 17 % је имало завршену основну школу, док је нешто више од 9% одбило да се изјасни о степену завршене школе

На основу анкете, од 11 председничких кандидата, гласове у нашој општини ће добити само њих 5: Вучић 74 %, Јанковић 4 %, Лука Максимовић ( Бели Прелетавчевић) 3 %, Јеремић 2 %, Шешељ 2%.  На гласање неће изаћи 6 % испитаника а неопредељених, или оних који нису желели да се изјасне за кога ће гласати је близу 9%.

Анализирајући даље ово истраживање, долази се до закључка да ће укупна излазност бити  мања него прошле године, када су одржани парламентарни и локални избори.

 

Loading