Општинско веће именовало новог председника Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима

WhatsApp Image 2021-09-03 at 09.07.40
Facebook

Општинско веће је последњег радног дана ове недеље одржало своју 31. овогодишњу седницу. На дневном реду је било више од двадесет тачака  међу којима и  захтев за увећање средстава Центра за социјални рад за општину Кучево ( ангажовање додатних радника у Установи за одрасле и једнократне помоћи у случају отклањања последица елементарних непогода, постпеналне заштите и других потреба типа болести, тешке инвалидности и сл).Усвојен је и Правилник о поступка отуђења покретних ствари из својине општине ( моторна возила), на захтев Туристичке организације раскинут је уговор о коришћењу аутобуса који је у власништву општине, формирана је Комисије чији ће задатак бити да изађе на терен и утврди чињенично стање коришћења пословних просторија у јавној својини општине Кучево, прихваћено је мишљење Интерресорне комисије, за децу којима је потребна услуга личног пратиоца (персонални асистент), уместо Мирослава Булутића за председника Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима именован је Мирко Петровић, покренуте су  иницијативе: за пројекат парцелације парцела код вртића, иницијативе за доношење стратегије са акционим планом за становање и  ангажовање вештака грађевинске струке. У даљем току рада, између осталог, разматрани су и захтеви МЗ Дубока и МЗ Ракова бара о асфалтирању појединих улица у овим насељима, формирана Стамбена комисија  и  прихваћен Предлог плана заштите и спасавања општине Кучево.

 

 1,564 total views,  2 views today