Веће разматрало финансијске планове месних заједница

DSCN1768
Facebook

На својо 17. овогодишњој седници чланови Општинског већа, најдуже су се задржали на тачки везаној за финансијске планове месних заједница. У даљем току рада, између осталог,  именовали су Организациони одбор међународног рели такмичења Централно-европске зоне „БОРСКО БРАНИЧЕВСКИ Г.А.Г.А RALLY 2021″,  извештај Комисије за процену вредности радова у згради старе централе, извештај Урбанистичке службе у вези уређења раскрснице „Ланка“,извештајаКомисије о извршеној процени тржишне вредности предметних возила која се отуђују из јавне својине општине Кучево и упознати са иницијативом за доношење одлуке о приступању изради ПДР подручја Ветроелектране „Ракова бара“ на територији општине Кучево. На дневном реду било је и више захтева и молби појединих грађана и удружења по различитим основама.

Loading