Општинско веће разматрало усклађеност планираних и реализованих активности ЈКП Кучево за I квартал 2021.год

DSCN1591
Facebook

Општинска „влада“ састала се по петнаести пут ове године да би усвојила више значајних одлука из своје надлежности. Већници су разматрали извештај ЈКП-а о усклађености планираних и реализованих активности у I кварталу ове године, као и предлог допуне ценовника комуналних услуга овог предузећа.На дневном реду имали су и  разматрање и одлучивање о предмеру и предрачуну за потребе израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне инсталације за потребе прикључка мештана Шевичка Нересница на постојећу градску водоводну мрежу, утврђивању коначне ранг листе за доделу пластеника, захтеве МЗ Раденка (насипање пута), МЗ Зеленик (насипање пута) и МЗ Љешница ( израда пројектно-техничке документације за подизање моста) , допуну правилника и образовање тима за моноторинг и евалуацију услуге „Помоћ у кући за одрсала и стара лица“, као и више појединачних захтева, молби и сугестија станбених заједница и појединаца.

Loading