Седница Скупштине општине у петак, 21. маја

IMG_6242
Facebook

„Први међу једнакима“ локалног парламента у граду на Пеку, Бранко М. Кецман, сазвао је 9. седницу Скупштине општине за петак, 21. мај . Заседање ће се одржати у Великој сали Центра за културу „Драган Кецман“ са почетком у 12:00 часова.

На дневном реду ће се наћи 15. тачака :

 

 1. Утврђивање престанка мандата одборници Милици Михајловић.
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Кучево за 2021.
 3. Разматрање и одлучивање о усвајању завршног рачуна Општине Кучево за 2020.го
 4. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на предлог допуне ценовника ЈКП Кучево за наплату пијачнине на зеленој пијаци у Кучево.
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђењу непокретности КП бр.5312 КО Раброво из јавне својине општине Кучево непосредном погодбом.
 6. Разматрање и одлучивање о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Кучево дела КП бр.4995 КО Кучево 1. непосредном погодбом
 7.  Разматрање и одлучивање о усвајању предлога Локалног акционог плана запошљавања општине Кучево за 2021.год
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу давања сагласности на употребу имена „Кучево“ новоотвореној радио станици „РАДИО КУЧЕВО“
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу вршиоца дужности директора библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучев
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању директора библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево
 11. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија
 12. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија.
 13. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Управног одбора библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.
 14. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.
 15. Одборничка питања

 

 

Loading