ПОТПИСАН УГОВОР О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА КОМПАНИЈИ БРИСТА ДОО

DSCN1312
Facebook

У циљу отварања нових радних места, данас је у Свечаној сали Скупштине потписан Уговор о додели подстицајних средстава између Општине Кучево и омпаније Бриста д.о.о. вредан 6.920.000,00. Предмет Уговора јесте регулисање међусобних односа уговорних страна ради доделе подстицајних средстава компанији Бриста д.о.о. ради реализације инвестиционог пројекта за инфраструктурно опремање/уређење земљишта и отварање нових радних места, а у складу са мером у оквиру Програма локалног економског развоја општине Кучево за 2021. годину под називом: Привлачење инвеститора.

 

Уговором је предвиђено да Бриста д.о.о. у две фазе запосли 12 радника на неодређено време као и да, као средство обезбеђења, пре потписивања достави  менице  како би у случају неиспуњења уговорних обавеза ради реализације пројекта, или делимичног испуњења уговорних обавеза Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Кучево, могло, по основу издатих меница, да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

Loading