Све више конституисаних Савета месних заједница

IMG_0446
Facebook

Настављен је процес конституисања Савета месних заједница на територији наше општине:

У Кучеву је за председника Савета изабран Мирко Петровић а за заменицу изабрана је Сузана Новаковић.

Такође, у Раброву je одржана конститутивна седница на којој је, за председника изабран Матић Војкан а за његовог заменика Јовић Данијел.

У Шевици је, за председника Савета месне заједнице изабран Драган Журжевић.

У Зеленику је тајним гласањем за председника изабран је Драшко Петровић а та његовог заменика Србољуб Јоксимовић.

За председника Месне заједнице Вуковић једногласно је изабран Миодраг Петровић а за његовог заменика Адамовић Драган.

Конституисан је и Савет Месне заједнице Церемошња. За председника Савета је изабран Новица Јоцић, човек који се вратио из Швајцарске да би радио и живео у Церемошњи, док је за његовог заменика изабран Слађан Траиловић.

Формиран је и Савет Месне заједнице Буковска на ком је, за председника изабрана Александра Пауновић а за њеног заменика Златибор Предић.

Loading