Општинско веће покровитељ програма „Ускрс на тргу“

DSCN1250
Facebook

На својој 10. овогодишњој седници Општинско веће је одлучило да буде један од покровитеља прорама „Ускрс на тргу“ који ће се у организацији  Центра за културу „Драган Кецман“одржати,02.05.2021.год.На дневном реду је био и сет тачака везан за рад Центра за социјални рад за општину Кучево у оквиру којих је одлучено да се за потребе Установе за одрасле истарије „Кучево“ додатно ангажују лекари специјалисти : интерниста и неуролог ( који би долазили једном месечно) као и нутрициониста.  Веће се сагласило и са потписивањем Уговора  о преносу права својине са РС на општину Кучево и то возила за потребе Дома здравља у Кучеву,  Извршеној процени тржишне вредности  возила која се отуђују из јавне својине општине Кучево,   предлогу текста Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Кучево за 2021.,Извештајем о спроведеном поступку и предлогу за избор најповољније понуде за набавку пластеника, изменама  правилника о издавању паркинг места за особе са инвалидитетом као и Пословником о раду комисије за надзор ради реализације програма ЛЕР-а, у коју су изабрани : Тања Илић ( председник комисије) Милан Ранчић, Милена Богдановић-Булајић. Лелица Булутић и Марија Мратић за чланове. Усвојен је и предлог Комисије за кадровска и статутарна питања за доделу стипендија спортистима.Више тачака се односило на захтеве, молбе и предлоге појединих удружења и грађана.

 964 total views,  2 views today