Да ли је месна заједница Српце пред гашењем ?

1280px-Srpce
Facebook

Оснивање и гашење месних заједница јасно су дефинисане Законом о лаколној самоуправи као и Одлуком о месним заједницама који је усвојила СО Кучево. Поступак поновних избора за чланове Савета МЗ Српце биће спроведени у законским роковима, а ако и тада не буде довољан број кандидата у односу на број чланова Савета…

Loading