Субвенције за предузетнице и младе предузетнике од 18-30 година

DSC08335
Facebook

Објављен је Јавни позив Пакет услуга за младе и жене предузетнице, у оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

Овим Јавним позивом, омогућено је дефинисаним циљним групама (млади предузетници старости 18–30 година; и предузетнице без обзира на године), који планирају да оснују фирму или већ имају фирму не старију од пет година, да аплицирају за субвенционисану кредитну линију код Фонда за развој Републике Србије.
Субвенције су:
– 45% од вредности улагања за фирме са територије општина из 4 групе развијености (Петровац на Млави, Жагубица, Голубац, Жабари, Кучево и Мало Црниће).
– 35% од вредности улагања за фирме са територије градова и општина из свих осталих група развијености (Град Пожаревац, Град Смедерево, општине: Велико Градиште, Велика Плана, Смедеревска Паланка).
Кроз наведени Јавни позив, потенцијалним корисницима је омогућен бесплатан сет помоћи приликом аплицирања, а Фонд за развој би требало да одлуке о додели средстава донесе у року од 20 дана након аплицирања. Сву помоћ и информације пружа мрежа Акредитованих Регионалних развојних агенција, а у случају наведених општина, надлежна је Акредитована Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље са седиштем у Пожаревцу. У наставку следи више информација, а све детаље и потребне обрасце можете наћи ОВДЕ.
1. Пакет услуга за младе
Пакет услуга које акредитоване регионалне развојне агенције пружају младима у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, овавезне обуке „Обука за почетнике у пословању“, једне или више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати.
2. Пакет услуга за жене предузетнице
Пакет услуга које АРРА пружају женама предузетницама у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена (или је жена један од власника са већинским уделом у власништву од минимум 51% и један је од законских заступника). Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати.
Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге имају:
1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:
– Старости од 18 до 30 година, који немају привредни субјекат регистрован у АПР Републике Србије
2. Млади предузетник/предузетница:
– Старости од 18 до 30 година, који има регистрован привредни субјекат у АПР, не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година, а који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.
3. Жене предузетнице:
– Које имају регистрован привредни субјекат у АПР не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена. Привредни субјекат који конкурише, наравно, мора имати измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

Финансијски оквир: Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 35% вредности улагања, односно до 45% вредности улагања за привредне субјекте разврстане у четврту категорију развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ инвестиционог улагања финансираће се из кредита Фонда. Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог Програма су 100.000.000,00 рсд.
Минимални и максимални износи бесповратних средстава и кредита који могу бити одобрени привредним друштвима и предузетницима по Програму износе: 400.000 – 6.000.000 рсд. Зависно од процента субвенционисаности, бесповратни део износи 140.000 – 180.000 за минимални износ улагања, а 2.100.000 – 2.700.000 за максимални.
Рок отплате је до 5 година, у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате не може бити краћи од три године од дана закључења уговора, укључујући и грејс период.
Каматна стопа 1% годишње уз гаранцију банке, 2% годишње уз остала средства обезбеђења.
Рок за пријављивање за овај Јавни позив је 01. април 2021. године.
За све информације можете се обратити Регионалној развојној агенцији Браничево-Подунавље, Стари корзо 30/3, Пожаревац.

Контакт особа: Саша Дедеић 060/5 600 700

Loading