ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

MD300300S6CN7049-750x563
Facebook

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево одржава се у трајању од 30 дана, од 1. 3. 2017. до 30. 3. 2017. године, у просторијама Општинске управе Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 9.00 до 14.00 часова, као и на званичној интернет адреси општине Кучево (www.kucevo.rs).

 

Јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево је одржано 15. 3. 2017. године са почетком у 12.00 часова у скупштинској сали Општинске управе Кучево. Јавној презентацији су присуствовали представници свих месних заједница, заинтересовани грађани, као и заинтересовани привредни субјекти и будући инвеститори. Током јавног увида свако насеље је понаособ представљено и са представницима (присутнима) разматрано. Свако је могао да има увид у Просторни план за своје насеље (као и за остала насеља) и да искаже своју примедбу, сугестију, допуну и измену, али се свака примедба мора потом доставити у писаној форми.

На јавној презентацији испред локалне самоуправе (наручиоца Плана) био је Душан Тодоровић (Одељење за привреду и имовинско-правне односе), испред обрађивача Плана била је представница „ИНФОПЛАНА“ д. о. о. из Аранђеловца, и испред фирме „ECOLogica Urbo“ из Крагујевца Евица Рајић која је обрадила Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево.

 

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт измена и дпоуна Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

Јавна седница Комисије за планове општине Кучево, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће оджана по завршетку јавног увида, дана 6. 4. 2017. године са почетком у 11.00 часова у скупштинској сали Општинске управе Кучево (соба број 26 на првом спрату).

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „ИНФОПЛАН“ д. о. о. Аранђеловац, Краља Петра Првог 29, и представници општине Кучево. На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа ће јавно изсносити свој став.

Loading