Општинско веће усвојило предлог Локалног плана управљања отпадом општине Кучево од 2020. до 2030. године

IMG_0039
Facebook

Општинско веће одржало је данас своју другу седницу на којој је разматрано више важнијих тачака за функционисање локалне самоуправе у различитим сферама. Тако су прихватили иницијативу  за израду плана детаљне регулације за пећину Равништарка, као и да се од стране надлежних утврде разлози

застоја у спровођењу радова проширења смештајних капацитета у комплексу „Равништарка“.       Усвојен је и предлог Локалног плана управљања отпадом општине Кучево од 2020. до 2030. Године и формиране  Комисије за праћење реализације Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине и  за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево. Сагледане су и могућности да се позитивно одговори на молбу Удружења грађана „Ентузијасти Кучева“ за доделу пословног простора и усвојен захтев    Савета за комунална – стамбена питања и безбедност саобраћаја о предлогу измене финансијског плана.

Loading