Чега се паметан стиди тиме се … поноси – какве отказе су добили они који су се успротивили Владимиру Стојановићу

DSC07438
Facebook

Након 21. јуна и одржавања локалних избора у многим Јавним предузећима и установама, као и Општинској управи, уследили су ужасни притисци на будуће одборнике да подрже Владимира Стојановића за председника општине иако то није у складу са ставовима политичке опције којој припадају. Многи су искусили на својој кожи сву тежину кривичних дела подведених под трговина утицајем и злоупотреба службеног положаја. Погледајмо само колико је кривичних елемената садржано у РЕШЕЊУ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ којим је Бранку Кецману из Кучева због непоштовања радне дисциплине, односно не достављања потврде о привременој спречености за рад након коришћења годишњег одмора утврђеног решењем број 233 од 19.05.2020. године отказан Уговор о раду.

Шта је ту све незаконито ? Па пре свега што Бранко Кецман никада није добио то Решење о коришћењу годишњег одмора и што никада није користио годишњи одмор већ је радио све време. То је неспорно, а да је сваки дан био на послу и извршавао налоге, као сведоци  на Суду биће позвани многи па и председник општине, његов заменик, чланови Општинског већа, запослени у Општинској управи, запослени у Центру за културу итд итд. Обашка што је  Послодавац  грубо прекршио процедуру предвиђену Законом о раду за овакве ситуације, јер :

У случају непоштовања рока за достављање потврде о привременој спречености за рад, послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, у складу са Законом о раду.Послодавац је и у овом случају дужан да пре отказивања уговора о раду, сагласно Закону спроведе процедуру за утврђивање постојања повреде радне дисциплине. То значи да је послодавац дужан да запосленом достави упозорење да су се стекли услови за отказ и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења за изјашњење. Запослени уз изјашњење може у истом року да приложи мишљење синдиката чији је члан. Тек по спровођењу ове процедуре запосленом се може доставити решење о отказу уговора о раду, ако у овом поступку послодавац утврди да су испуњени услови за отказ, а ништа од овога није урађено.

Питање је како је дошло до израде овог Решења које је препуно елемената које се могу подвести под кривичним делима : Суд ће морати установити када је то Решење о годишњем одмору ( ако уопште постоји ) урађено, ко га је урадио и где ? И зашто није достављено Бранку Кецману? Ако је урађено накнадно ( као што се оправдано сумња) онда ће неко морати за то да одговара. Особа која га је урадила мораће да каже ко му је наредио да уради фалсификат, да га антидатира и накнадно заведе .Решење је морало негде да буде заведено, а пошто није урађено када пише да јесте, онда је накнадни упис кривично дело. Биће интересантно и да Суд установи ко је, где и по чијем налогу урадио и само Решење о отказу које је потписала директорка  Центра за културу Јасмина Благојевић. Оно што најбоље одсликава све урађено, су изјаве појединих из овог случаја да се наравно зна да ће Суд вратити Кецмана на посао, али да му се покаже где му је место…

Шта је извесно : голгота Кецмана је почела када није хтео да потпише некакве подршке које је од њега тражио Владимир Стојановић…

 

 8,102 total views,  2 views today