Годишњи одмор на неодређено време !?

115994462_296793305087431_2192661559870640291_n-1-1
Facebook

На друштвеним мрежама данас се појавило Решење о годишњем одмору техничког руководиоца ЈКП „Кучева“ Славише Маријоковића које је изазвало доста полемика. Многима није јасно како се то баш сада, када се цела друштвена заједница бори са пандемијом коронавируса, особа која се у претходном периоду у овој борби показала као изузетно добра и успешна, шаље на годишњи одмор и то најблаже речено, на неодређено време? Оно што смо могли да закључимо је да Маријоковић од данас па до 03.09.2020. године треба да користи омор за текућу годину, али тек пошто претходно искористи онај из прошле који није могао користити због потребе посла!? У овом делу  Решења прекршено је више ставки из Закона о раду када се ради о коришћењу годишњег одмора , јер како се то појашњава у правној литератури :

Запослени има право да користи годишњи одмор из 2019. године у 2020. години и то најкасније до 30. јуна 2020. године, под следећим условима: – да је у претходној години искористио први део годишњег одмора у трајању од најмање две радне недеље непрекидно;
– да је коришћење годишњег одмора у претходној години прекинуо због болести која траје до краја календарске године, због чега није био у могућности да користи први део годишњег одмора у прописаном трајању од две недеље, или да због болести у претходној години није уопште ни започео коришћење првог дела годишњег одмора – сматра се да услов о коришћењу првог дела годишњег одмора није испунио због више силе (болести), и у том случају запослени има право да други део годишњег одмора за претходну 2019. годину може да искористи најкасније до 30. јуна 2020. године, с обзиром да му је први део у трајању од најмање две радне недеље пропао јер је исти морао да искористи у току 2019. године. По овом основу постоји идентично Мишљење Министарства рада, бр. 011-00-463/2016-02 од 18.7.2016. године;

Маријоковић је писао захтев за коришћењем годишњег одмора из 2019. године 26. маја 2020. године и добио је Решење да га користи од 01. јуна до 12. јула ове године, али није искористио ни један да, због потреба посла.

Поставља се питање колико Маријоковић може да буде на годишњем одмору по  Решењу за 2020. годину? И шта би му се десило ако би поступио по њему, па по својој личној процени, јер ништа није прецизирано, прво користи дане за прошлу па после и за текућу годину?

 

 5,316 total views,  2 views today