Центру за културу 400.000,00 дин за пројекат Истраживање музичко-плесног фолклорног наслеђа Звижда

8k
Facebook

На Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката  из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања нематеријалним културним наслеђем у 2020.години Центар за културу „Вељко Дугошевић“ из Кучева  Решењем о додели средстава за Нематеријално културно наслеђе одобрио је 400.000,00 рсд за пројекат  Истраживање музичко-плесног фолклорног наслеђа Звижда.

Теренско истраживање сеоског традиционалног народног нематеријалног културног наслеђа у општини Кучево јесте главна идеја пројекта Истраживање музичко-плесног фолклорног наслеђа Звижда. Ова активност би била реализована у периоду јун- октобар  месец 2020. године. Проучавањем поменуте геокултурне области успоставиће се мрежа локалних сарадника, а руководилац пројекта биће етномузиколог Маја Радивојевић, истраживач-приправник у Музиколошком институту САНУ у Београду. У договору са члановима тима, одабраће се различите врсте локалних сеоских казивача, како Срба, тако и Влаха, (носиоца локалних музичких и плесних дијалеката, као и обредно-обичајне праксе), од којих ће бити сакупљене релевантне информације. Са изабраним казивачима биће урађени интервјуи и аудио-визуелна снимања. Све сакупљене информације користиће се како у научној сфери, тако и у сфери аматеризма, као и на ширем пољу презентовања и чувања културног наслеђа звишког краја. Током новембра месеца 2020. године радило би се на архивирању сакупљене грађе, транскрипцији, нотацији и лабанотацији материјала, док би у децембру 2020. године била одржана радионица са представљањем резултата истраживања .    Основни циљ јесте регистровање примера музичке и плесне народне традиције (активне и пасивне праксе), и њихова презервација. Још један циљ јесте подизање свести о важности традиционалне народне културе, о важности неговања разлитих сеоских пракси које полако изумиру, а које су део не само локалних становника у општини Кучево , већ и део нашег националног идентитета. Истраживчки тим у чијем саставу су: Маја Радивојевић, мср етномузиколог, руководилац пројекта; др Данка Лајић-Михајловић, етномузиколог, стручни консултант на пројекту; Дејан Трифуновић,кореограф, самостални истраживач, Драган Ђорђевић, организатор програма у Центру за културу у Кучеву ,  Бојан Маријоковић, музичар, корепетитор;  два студента етномузикологије, Лазар Мрвић и Лука Косановић следеће недеље има први састанак и договор око почетка рада на пројекту.“ Изјавила је Јасмина Благојевић, директорка Центра за културу у Кучево

Loading