Обавештење за Удружења грађана која су конкурисала за средства из буџета општине

IMG_1332
Facebook

Комисија за спровђење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кучево ОБАВЕШТАВА удружења грађања која су конкурисала по Јавном позиву од 18.02.2020.год о следећем:
-Удружења градјана која су конкурисала програмима који из објективних разлога не могу бити реализовани због ситуације проузроковане пандемијом вируса ЦОВИД-19 да најкасније до 28.05.2020.год. доставе измењем програм како би Комисија донела предлог одлуке о расподели средстава.
– Удружења која због немогућности да реализују програм одустају од конкурисања такође су у обавези да писмено обавесте Комисију.
-Удружења која своје програме могу несметано да реализују јер реализација не зависи од тренутне ситуације нису у обавези да прилазу било какву документацију.
-ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА доставити путем писарнице ОУ Кучево или путем електронске поште на мејл m.mratic25@gmail.com
-НИЈЕ ПОТРЕБНО достављети комплетну конкурсну документацију вец само део који садрзи измене програма (опис,циљ,место,време реализације..) као и измењен финансијски план

 3,033 total views,  2 views today