На данашњој седници Општинског већа дневни ред од тридесет тачака

IMG_1045
Facebook

Чланови општинске „Владе“ састали су се по 33.пут у овом сазиву и разматрали приближно исти број тачака дневног реда.    Заузели су став да се смање цене закупа издатих пословних просторија у власништву општине Кучево за време трајања ванредног стања, сагласили се са израдом нацрта оперативног плана за одбрану од поплава за водотоке 2 реда на територији наше општине,усвојили иницијативу МЗ Волуја за постављање саобраћајног знака за насеље Железник, усвојили  Предлог рада противградних станица, набавци ракета и плаћању стрелаца. Н а дневном реду је била и тачка која  се односила на  предлог реновирања амбуланте у Раброву, оспособљавању лекарске куће у дворишту амбуланте и лабараторије за рад. Разматран је и Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у нашој општини. Такође, разматрани су и Финансијски планови месних заједница за текућу годину и Извештај о раду општинског правобранилаштва за претходну годину.Неколико тачака се односило на делатност ЈКП „Кучева“ а на дневном реду је било и више захтева и  молби  појединаца, месних заједница, ЛЕР-а  и појединих установа.

 4,379 total views,  2 views today