Општинска управа Кучево изложила на јавни увид део бирачког списка

IMG_1103
Facebook

На основу члана 14. става 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и на основу члана 4. тачка 9. и 10. Упутства о спровођењу Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18 и 67/20),

Општинска управа општине Кучево

 

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Кучево изложен је у седишту Општинске управе Кучево, ул. Светог Саве бр.76., у приземљу, канцеларија бр. 4.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боривиштем на територији општине Кучево могу поднети Општинског управи у времену од 08,00 до 14,00 часова сваког радног дана, односно одређује се пасивно дежурство радним данима од 14,00 до 19,00 часова и суботом од 09,00 до 12,00 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка, 05. јуна.2020. године у 24,00 часова.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 30.05.2020. год. у 24,00 часова поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Кучево (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Jединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом броју грађана.

 

Број: IV-208-7-9/2020-01                                                            Начелник

У Кучеву, 12.05.2020. године                                      Општинске управе Кучево

Зоран Велимировић

Loading