Кучево у пројекту Европске уније „Подршка реформи система предшколског образовања и васпитања у Србији“

88942699_565615797367033_8761323316326694912_n
Facebook

У Нишу се одржава  скуп  на којем учествују представници 26 од 50 општина обухваћених пројектом СУПЕР. Испред наше локалне самоуправе  састанку  на коме се обрађују две основне теме : Планирање и управљање предшколским образовањем и васпитањем и Хармонизација стратешких докумената на локалном нивоу, присуствују Координатор Стратегије развоја  предшколског образовања и васпитања у општини Кучево Јасмина Ћамиловић и в.д директора ПУ „Лане“ Биљана Кецман.

Пројекат СУПЕР  („Подршка реформи система предшколског образовања и васпитања у Србији“) представља  подршку Европске уније  системској реформи предшколског васпитања и образовања у Србији. У овај ИПА пројекат укључено 50 општина и предшколских установа које у претходном периоду нису биле обухваћене сличним пројектним активностима, међу њима и Кучево. Државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Ана Ланговић Милићевић је рекла да јачањем професионалних капацитета запослених у предшколским установама и јединицама локалне заједнице, пројекат , има потенцијал да значајно допринесе подизању свести у заједници о важности ширег укључивања деце у предшколске програме, унапређивању квалитета васпитно-образовног рада са децом применом савремених педагошких приступа. Планира се да током реализације пројекта СУПЕР , различите облике обуке прође више од 1000 васпитачица у нашој земљи.

Loading