Општинско веће о унапређењу животне средине, коришћењу средстава од накнада за шуме, безбедности на путевима

DSC07013
Facebook

Општинско веће одржало је своју 26. седницу у овом сазиву којом је председавао председник  Већа и уједно и председседник општине Владимир Стојановић. На дневном реду било је тридесетак тачака. Чланови „општинске владе“ су се сагласили са извештајима о раду у прошлој години  када се ради о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање безбедности на путевима, спровођењу мера развоја пољопривреде, коришћењу средстава за унапређење животне средине и средстава остварених од надокнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији наше општине као и о Програмима реализације истих у овој години. Усвојен је и План процене ризика од катастрофа. Неколико тачака односило се на рад ЈКП „Кучева“ ( промена ценовника ), разматрана је и проблематика доделе средстава по конкурсу из Зеленог фонда, конкурсу Канцеларије за демографску политику,  расписан је  конкурс за доделу средстава спортским клубовима у 2021. години и усвојена измена Правилника за доделу средстава за избор програма од јавног интереса  из буџета општина. Десетак тачака односиле су се на различите захтеве појединих грађана.

Loading