PU “Lane” : realizovan seminar na temu „Darovito dete u vrtiću – prepoznavanje i podsticanje darovitosti dece predškolskog uzrasta“

83860193_588371361944925_1528069679388557312_n
Facebook

 

U objektu “Sunce” Predškolske ustanove “Lane” u  Kučevu realizovan  je ( subota 01. februar) seminar na temu: „Darovito dete u vrtiću – prepoznavanje i podsticanje darovitosti dece predškolskog uzrasta“ . Osnovni cilj edukacije je  proširivanja znanja vaspitača o fenomenu darovitosti, prepoznavanju potencijalno darovite dece, senzibilizacije vaspitača na potrebe i mogućnosti darovite dece, sticanja znanja o osnovnim načelima i mogućnostima rada sa darovitom decom u vrtiću.

Seminar su pohađali vaspitači iz sva tri objekta PU “Lane” – “Sunce” i “Maslačak” u Kučevu i “Cvrčak” u Rabrovu, kao i vaspitači koji rade u pripremno-predškolskim grupama svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kučevo.

Na seminaru su obrađivane teme :

  • Ko je darovito dete?;
  • Razvoj darovitosti, Darovitost i porodica;
  • Kako prepoznati darovito dete predškolskog uzrasta;
  • Osobine i vaspitno-obrazovne potrebe darovite dece: različiti tipovi i nivoi darovitosti;
  • Osnovna načela i modeli rada sa darovitom decom predškolskog uzrasta u vrtiću;
  • Vaspitač i darovito dete;
  • Aktivno učenje i kreativno mišlјenje darovite dece predškolskog uzrasta;
  • Demonstracija Ogleda i Igara za podsticanje kreativnog mišlјenja, verbalnih sposobnosti.

 

Realizatorke seminara su :mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo i  mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

Loading