Општинско веће одржало 18. седницу

IMG_0359
Facebook

Чланови „општинске владе“ заседали су 18. пут у овом саставу. На дневном реду било је близу четрдесет тачака , од којих су се две трећине односиле на различите захтеве месних заједница  (Љешнице, Раденке, Дубоке, Нереснице), удружења и грађана појединачно.

На почетку седнице Веће је упознато да је досадашњи члан из Волује, Горан Пејић ,из личних разлога ( обавеза на новом радном месту) поднео оставку. У даљем току разматрани су извештаји ЈКП „Кучева“ о реализацији планираних активности у првих шест месеци, захтев Црвеног крста за допунским финансирањем, предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда и предлог Дома здравља за измену финансијког плана. Усвојене су измене Правилника о систематизацију у ОУ, измењен План насипање ризлом за текућу годину, усвојен План заштите и спасавање и образована Радна група за израду Стратегије предшколског васпитања и образовања.

Loading