Usvojen Plan aktivnosti za veće uključivanje građana u donošenju budžeta za 2020 god.

IMG_0153
Facebook

 

U Kancelariji za LER održan je sastanak predstavnika naše lokalne samouprave I  SKGO-a (Stalne konferencije gradova I opština) na kome je usvojen Plan aktivnosti za participaciju građana i transparentnost u donošenju budžeta za narednu godinu.Zaključeno je da su najvažniji koraci neophodni  kako bi se sproveo proces uključivanja građana (odnosno javna rasprava na Nacrt odluke o budžetu) :

– obuka za sprovođenje javne rasprave;

– plan uključivanja javnosti i korake za sprovođenje javne rasprave.

– anketiranje građana sa događajem javne rasprave i izveštajem o predlozima koji će se uvrstiti budžet sa obrazloženjem.

Jedan od preduslova za realizaciju navedenih aktivnosti je prilagođavanje sajta i postavljanje posebnog banera na sajtu opštine na kome će se objavljivati najznačajni budžetski i prateći dokumenti, posebno Građanski vodič kroz Nacrt odluke o budžetu i Predlog odluke o budžetu.

Delegaciju SKGO-a predvodio je njen generalni sekretar Đorđe Staničić a sačinjavali su je još  Ivan Milivojević zamenik generalnog sekretara, Ana Jerosimović savetnica i Aleksandar Marićević, savetnik. Opštinu Kučevo predstavljali su predsednica SO Mica Lukić Radenković, zamenik predsednika opštine Nebojša Mitrović, načelnik OU Zoran Velimirović, načelnica  Odeljenja za budžet i finansije Tanja Živković , dipl.oecc Slađana Jović-Lacković i koordinator Plana lokalne samouprave Marija Kocić.

Loading